PREM MANE Lyrics - Akopot The Band PREM MANE - Akopot The Band
Prem Mane Lyrics From Akopot The Band Album 
Song. This Song Is Sung By Subhashish.

Vocal - Subhashish
Guitar - Niladri
Bass Guitar - Prasenjit
Rhythm Guitar - Soumajit
Drums - Souvik
DOP - Sayansmit Mukherjee
Edited By - Sagnik Paul


Prem Mane Swapner Abhijan Lyrics :


Prem Mane Swapner Abhijaan
Prem Maane hridoye kolotaan
Prem Mane ekrokha abhimaan
Prem Mane shuto badha duti praan

Mitthey sohokar ektu asha niye
Beshto jibon chute chola badha eriye [x2]

= MUSIC =

Prem Mane harano bedona
Prem Maane sudhui cholona [x2]
Prem Mane buke koshto dhore
Prem Mane dure tumi gecho chole

Dure giye-o acho e mon jure..
Sei milte thakbe tumi songgo hoye

= MUSIC =

Prem Mane hridoye shihoron
Prem Maane sharirik sommohon [x2]
Prem mane ashe thomke jay jibon
Ei jib-oronney tomay chay e mon
Ei jib-aronney tomay chay e mon..
Bhalo theko tumi...   Priyojon


Akopot Band More Songs Lyrics : 

PREM MANE 2 Lyrics

OVIMAN Lyrics

Add your comment