Kajol Nodir Jole Lyrics - Indranil Sen


Kajol Nodir Jole Lyrics - Indranil Sen :

This Song Originaly Sung By Tarun Banerjee

Kajolo Nodir Jole Bhora Dheu Cholo Chole
Prodipo bhashao kare shoriya..
Shonar boroni meye bolo kar potho cheye
Ankhi duti othey jole bhoriya [x2]
♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪
♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪
Sanjher akashe eto rong ke go choralo
Moner binay eto shur ke go jhoralo [x2]
Kare mala debe bole
Ajhore bokul pore choriya..
Shonar boroni meye bolo kar potho cheye
Ankhi duti othey jole bhoriya
♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪
♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪
Moner bhromor bujhi gunjore anukhon
Smiritir komol ghirey ghirey
Je pakhi haray niir sudur akashe
se-ki ashe kovu phirey [x2]

Shiuli jhorano aaji sondharo batashe
Ke go shara diye jay swapnero abhashe [x2]
Kar-laagi dule othey
khone khone thoro thoro e hiya..
Shonar boroni meye bolo kar potho cheye
Ankhi duti othey jole bhoriya

Kajol o Nodir Jole Bhora Dheu Cholo Chole
Prodipo bhashao kare shoriya..
Shonar boroni meye bolo kar potho cheye
Ankhi duti othey jole bhoriya

Add your comment