Amar Moner Koner Baire Lyrics By AnweshaAmar Moner Koner Baire Lyrics :

Album Name - E Pothe
Singer - Anwesha Dutta Gupta
Composed By - Rabindranath TagoreAmar Moner Koner Baire
Ami janla khuli khone khone
chai re...
Amar Moner Koner Baire
Amar Moner Koner Baire
♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪
♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪
Kon onek dure udash shure
Avash je kar pai re
Ache Ache, nai re..
Amar Moner Koner Baire
♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪
♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪
Amar dui ankhi holo hara
Kon gogone khoje kon sondhatara [x2]
Kar chaya amay chuye je jay
Kar chaya amay chuye je jay
Kape hridoy tai re
Gun guniye gai re
Amar Moner Koner Baire
Ami janla khuli khone khone
chai re...
Amar Moner Koner Baire..

Add your comment