Mukhchora Gaan Lyrics - Projapoti Biskut - Shilpa RaoMukhchora Gaan - Projapoti Biskut
Mukhchora Gaan Song Lyrics from Projapoti Biskut Bengali Movie The Song Is sung by Shilpa Rao Starring: Aditya Sengupta, Isha Saha, Aparajita Auddy, Rajatava Dutta, Shantilal Mukherjee Music composed by Shantanu Moitra Lyrics written by Anindya Chattopadhyay. 


Movie Name: Projapoti Biskut
Song Name: Mukhchora Gaan
Singer: Shilpa Rao
Lyrics: Anindya Chattopadhyay
Music: Shantanu Moitra
Directed by: Anindya Chattopadhyay 
Presented by: Nandita Roy, Shiboprosad Mukherjee 
and Atanu Raychaudhuri 
Produced by: WINDOWS & GANPATI PRODUCTION


Mukhchora Gaan Lyrics :

Icche ghuri, ilshe guri
Megher uthon chorka buri
Sabdhane… Ei gaane
Cartoon cutun buddhu bhutum
Chander kopal ti diye ghum
Shabdhane… Ei gaane

Tulor putul beyara jorul
Aankora..
Ei na bola gaan mukh chora
Etol-petol shonar shekol
Haat-jora..
Ek na bola gaan mukh-chora
E Gaane.. hm hm..
E Gaane.. Thak sabdhane..

Shonar kathi chulo jei
ei ache ei to nei
Buker bhetor, Buker vetor
Ke hoy se tor ?
Ghum parani icche-ra
Ghum du-chokhe dicche na
Buker bhetor, Buker vetor
Bol na ke tor ?

Shitol paati khelna baati
Khuchro ra..
Ei na bola gaan mukh chora
Kumir daanga aalta raanga
Bhanga chora..
Ek na bola gaan muk-chora
E gaane …

Icche ghuri, ilshe guri
Megher uthon chorka buri
Sabdhane.. Ei gaane
Cartoon cutun buddhu bhutum
Chader kopal ti diye ghum
Shabdhane… Ei gaane

Tulor putul beyara jorul
Aankora..
Ei na bola gaan mukh chora
Etol-petol sonar shekol
Haat-jora..
Ek na bola gaan mukh-chora
E Gaane... hm hm..
E Gaane.. Thak sabdhane..

Add your comment