SWADHINATA LYRICS BY SHILAJIT MAJUMDERSWADHINATA BY SHILAJIT MAJUMDER

Swadhinata Lyrics :

Album Name - Bhumika
Song Name - Swadhinotar Mane
Singer - Silajit Majumdar


Tumi Hay Bujhbe Ki Bhai
Fur-fure Din Kete Jay (x2)

Bojhaccho Swadhinotar Mane
Je Odhin Dine Raate
Bullet-e Je Buk Paate
Je Adhin Dine-Raate
Bullet-e Je Buk Paate
Shey Bujheche Sadhinotar Mane

Se Bujheche Khachay Theke
Gorad Bhangay ki Dom Lage (x2)
Lage Koto Rokto, Koto Ghaam

Slim Gym-e Fele Ashi Ghaam
Foreign Jeans Kinte di Daam (x2)

Shadhinotar Keno Bodnaam ?
Tumi Hay Bujhbe Ki Vai
Fur-fure Din Kete Jay
Tumi Hay Bujhbe Ki Bhai
Fur-fur Din Kete Jay
Bojhaccho Shadhinotar Mane
Je Odhin Dine Raate
Bullet e Je Buk Pate
Shey Bujheche Shadhinatar Mane

Parar Nalay Lash Bhashle
Parabare Bhashai Jahajh (x2)
Biplob Ghor Chara ek Pakhi
Banchle Pakhi Taari Thot e
Khabe Dhaan Jemon Jote
Bachle Pakhi Taar Thot e
Khabe Dhan Jemon Jote
Dhane Dhyan Kene Bol Haki ?
Mon Taar Jotoi Na Chay
Je Pakhir Bachay Khachay
Mon Taar Jotoi Na Chay
Je Pakhir Banchay Khachay
Shei Bojhe Bhanga Koto Kothin
Tumi Hay Bujhbe Ki chai
Gaan Geye Din Kete Jay
Ami Hay Bujhbo ki Chai!
Shanti-te Din Kete Jay
Shadhin Thaka Amar Rojer Routine
Swadhin Thaka Tomar Rojer Routine
Sadhin Thaka Amar Rojer Routine
Shadhin Thaka Tomar Rojer Routine

Add your comment