MON JURE AJ LYRICS - Habib Wahid & NancyMON JURE AJ - Habib Wahid & Nancy


Mon Jure Aj Lyrics :

Singer - Habib Wahid And Nancy
Music Composer - Habib Wahid
Model - Bidya Sinha Mim, Ferdous
Lyrics - Imtiaz Sazib
Edit - Sri Kanti Lal


Mon Jure Aaj
Shopno makha din
du-chokh bhore jaak

Sishir bheja maath
Chena sukher dheu
Buk bhora swash
Sathe apon keu
La la la..

Du chokh bhorti akash
Sajai ghorer ghum
Smriti jure thakbo aaj
Apon bhubon


Add your comment