JANATA EXPRESS Lyrics - Monpur Jongson Theke - JamesJanata Expres Lyrics :

Singer - James
Music Label - Sangeeta


Monpur Jongson Theke
Pahar Purer Pothe
Khal periye maath periye
Sobuj dhaner khet periye
Kajolo dighir jol chuye
Bhalobashar chithi niye
Shobar ghore ghore asche asche
Janata Express
 Asche asche Jonota express
♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪
♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪
Rampurer por dinachpur
Charlo gari modhupur
(Jhik, Jhik, Jhik, Jhik)
Dhakar sohor pother khet
Are thamlo gari foridpur
Valobashar chithi niye
Shobar ghore ghore asche asche
Janata Express
 Asche asche Jonota express
♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪
♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪
Rosher durer chithi niye
Chutlo gari shiti diye
(Jhik, Jhik, Jhik, Jhik)
Thamlo gari platform-e
Keu othey ar keu ba name
(Jhik, Jhik, Jhik, Jhik)
Bhalobashar chithi niye
Shobar ghore ghore asche asche
Janata Express
 Asche asche Jonota express

Monpur Jongson Theke
Pahar Purer Pothe....Add your comment