Tumi Dev Tumi Superstar - Dev AnthamTumi Dev - Dev Antham Song :

Song Name - Tumi Dev Tumi Superstar
Singer - Savvy Gupta
Music Composer - Savvy Gupta
Lyrics - Deep


Tumi Dev Song Lyrics - Savvy Gupta :

Koto stragol.. koto hard sahke
Paari dilo.. swapner oi sesh
Chaper pahar.. nile challenge
Smooth chilo na.. duaar er road train
E kemon hahakar.. dekho sara banglar
Tomay niye aaj shobar poribaar
E kemon hahakar.. dekho sara banglar
Tomay niye aaj shobar poribaar
Tumi dev - Tumi Superstar
Tomay ghire koto swapna hazar
Tumi dev - Tumi Superstar
Tomay ghire.. koto swapna hazar
Ooo... O o o

Chilo ekrassh.. oi du chokhey
Thakbo  swapna banglar buke ho..
Silver screen-e khola rastay
Hazar manus aaj sommukhe
E kemon hahakar.. dekho sara banglar
Tomay niye aaj shobar poribaar
Shobar Poribaar..
E kemon hahakar.. dekho sara banglar
Tomay niye aaj shobar poribaar
Tumi dev - Tumi Superstar
Tomay ghire koto swapna hazar
Tumi dev.. Tumi Superstar
Tomay ghire.. koto swapna hazar

Tumi dev.. Tumi Superstar
Tomay ghire.. koto swapna hazar..[+2]

Add your comment