BRISHTI JHORE Lyrics - Srikanta Acharya
Brishti Jhore Jhore Modhur Dana Lyrics : From Bengali Album Ek Jhank Pakhi - 1998 Sung By Srikanta Acharya.


Brishti Jhore Lyrics :

Brishti jhore, Jhore modhur dana
Akash dhake krishna megher dana
Kanna jhore kar..
Priyongbodar shyamgi brosha
re borsha.. [x2]

Durer akash megher-par bona
Megher ghore sojja patey
ghumanta kolpona.. [x2]

Kar e chaya-maya,  Kar e chaya-maya
Borsha megh gore amar tilattomar kaya
Kanna jhore kar..
Priyongbodar shyamgi brosha
re borsha..
Brishti jhore, Jhore madhur daana
Akash dhake krishna megher dana
Kanna jhore kar..
Priyongbodar shyamgi brosa
re borsa..

Surja vanga lokhho manik joley
Megher kopat kholey
Brishti jhore, Ongo gole
Shyamgi brosha
Tin konnar bedona mollar

Brishti jhore, Jhore madhur daana....
Add your comment