Hoyto Tomar Haat Dhore Lyrics By Subhamita


Album Name - Jevabe Tumi Sokal Dekho - 2012
Singer - Subhamita Banerjee


Hoyto Tomar Haat Dhore Lyrics :

Hoyto Tomar Haat Dhore
E jibon nodi chay parapar [x2]
Sagor sofene jar simana singho-daar
Setha harate chay bhule otit andhokar
Hoyto Tomar E Haat Dhore
E jibon nodi chay parapar
♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪
♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪
Bole akash diye avash ja hariye
Oi sudur bon pothe paa bariye [x2]
Ki pabi na pabi se hiseb bhule
Jak na veshe praan shrot-anukule
Eseche abar mon vashi jowar..
Sagor sofene jar simana singho-daar
Setha harate chay bhule otit andhokar
Hoyto Tomar E Haat Dhore
E jibon nodi chay parapar
♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪
♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪
Bole jibon jure e mon kisher shunnota
Sob pawar sesh paare sei niswota [x2]
Ki pabi na pabi se hiseb bhule
Jak na veshe praan shrot-anukule
Eseche abar mon vashi jowar..
Sagor sofene jar simana singho-daar
Setha harate chay bhule otit andhokar

Hoyto Tomar E Haat Dhore
E jibon nodi chay parapar [x2]

Add your comment