Bishakto Chumbon Lyrics - Eeshaan Band - SankramanBishakto Chumbon Dao Kopale Lyrics :


Album Name - Sankraman 
Band Name - Eeshaan Band


Karo kache bhalobasha elo-melo haasi
karokache valobasha boshe thaka pasha pashi
Prem khoje okaron utaap
Karo prem mane biroho bishatar obhishaap [x2]

Prem songshoy anubhuti harabar
Karo prem odhikar bhalobasha janabar
Preme anutap kora kuriye berano sukh
Karo prem khushi kora agun gorbhobhuk

Aaj ami kal tumi
Oshomoyer haath-chani
Hariye shob kichu paoar ashay
Bishakto Chumbon Dao Kopale.. [x2]

= MUSIC =

Karo kache bhalobasha
elo-melo haasi....

Keu keu valobase onner bhalobasha
Karo prem digonte megh shara raat jaga
Mone dheu otha pora noyoner jol prem
kalboisakhi uddiponer choll [x2]

Prem songshoy anuvuti harabar
Karo prem odhikar valobasha janabar
Preme anutaap kora kuriye berano sukh
Karo prem khusi kora agun gorbobhuk

Aaj ami kaal tumi ( continue .. )


Sankraman Album More Songs Lyrics : 

Bondhu Fire Esho Lyrics

Epar Bangla Theke Opar Bangla Lyrics

Shishura Prithibi Chaay Lyrics

Lalon Song Lyrics
Add your comment