Jhiri Jhiri Batash Kande Lyrics - Shyamal MitraJhiri Jhiri Batash Kande Lyrics Shyamal Mitra :

Singer: Shyamal Mitra
Cover by: Prantik


Jhiri jhiri batash kande
Tomay mone pore [x2]
Eki betha jage, Boro eka lage
Chokhe je megh kore

Loke bole je hai
Nila naki karo shoy karo shoy na
Tai amar akash meghe dhaka
Nil.. kobhu hoy na

Nodi amar sunil sagor
Sudhui khuje more
Eki betha jage, Boro eka lage
Chokhe je megh kore
Jhiri jhiri batash kande
Tomay mone pore

Shobi jani hay, Shobi bujhi
Mon mane na tai, Tomay khuji [x2]
Hai kopale mor achei lekha
Ja chai ta pai na
Ei drishti thekeo duchokh pathor
Tomar.. Dekha pai na

Dhu-dhu moru chailey ki ar
Megher chaya jhore
Eki betha jage, Boro eka lage
Chokhe je megh kore

Jhiri jhiri batash kande
Tomay mone pore [x2]
Add your comment