Ja Pakhi Urte Dilam Toke Lyrics - Shilajit Majumdar

Ja Pakhi Urte Dilam Toke Lyrics :

Album Name - X=Prem
Singer - Silajit Majumdar


Ki shohoj bhulte para tai na?
Panjore bidhche je aalpin
Mon amar moshal shorir joley
Pure jak prithibi raat din

Je kothay kobita jonmato
Se kothay shiray shiray bish
Ek-ekta kothar chobole
Kobitar khata puriye dish

Se dhoway jolche matha chokh
Sadh hoy toke-o jalai
Jalate giye-o banchay agun
Chai na baje khorcha tai

Buker e khachay joluk agun
Bhalobasha shorbonasha hay
Etodine bujhte pari bhasha
Tor ebar notun basha chai

Ja.. Ja pakhi urte dilam toke
Ja ja ja khuje ne onno kono basha
Khuje ne onno kono mon
Bhule ja bonno bhalobasha
Ja.. ja pakhi urte dilam tokey

Ek ekta din, Ek ekta raat
Fire gechi roj roj
Bariyechi haath
Toke dhore rakhte cheye hay
Darun dupur, Dhushor bikel
Shorboshanto sondhay [x2]

Ei Buke akash rekhechilam
Ei shorir oshanto jongol

Khola mone urte parli na
Ei moner tui ki pabi tol [x2]

Ja.. ja pakhi urte dilam tokey ja
Khuje ne onno kono basha
Khuje ne grihosto jibon
Bhule ja bonno valobasha
Ja.. ja pakhi urtey dilam toke jaEi buke bondi ki jani na
Jani na ki sukh ache rakha

Shudhu bhabi tokhon fire ele
E khacha pabi ki ar faka [x2]

Jongli pakhir palok porey
Dhora pore ar peli na paar
Asman bhule khujish khacha
Jongol bhule khujish daar

Ja.. Ja pakhi urte dilam tokey ja
Khuje ne onno kono basha
Shukhe thak shikol bedhe mone
Bhule ja bonno bhalobasha ja
Ja ja.. pakhi urte dilam toke
Add your comment