Ar Ekta Din Kete Jay Song Lyrics
Ar Ekta Din Kete Jay Lyrics :

Movie name - Bedroom (2012)
Singer - Shreya Ghoshal
Music Composer - Rupam Islam


Ar ekta din kete jay
sudhu din Katiye deway
Tomar nil kolpona protikhay
Abar vor jagiye dey
amay pher janiye dey
Tomar nil kolponay sobi haray

Abar vor jagiye dey
amay pher janiye dey
Tomar nil kolponay obi haray
Lalala la lala lalala...

Amay jete hobe kothay
jekhane shunnota Hariye jay
Shomoy sekhani rakhi na ar
Thikana khuje powar kono upay

Akash amar priyo akash
amar dike takay kon ashonkay
Dewal amay bandhte chay
Tole abar antoray chole jawa..

kotha chilo ta bhenge deyar..
Dewal bhenge chole jawar
Akasher se ashonkar purnota hi..
dewal bhanga holo na
Se kolpona vule jawar
Amar se ichhe sudhu kendeche jontrona
Lalala.....

Bhule gechi koto kichu
koto unchu nichu
Poth jibon bhoy vule gechi andhokar
Koto abomanona abhimani prohor...
Otith ja keteche upekhay..
Amar dike takay..
Take fele ashay
sohor achena nirjonotay
Obak kore amay kichu bolte chay
Sohor kichu bole na ar..
Ei shomoy sudhu nirobotay..
Nirobotar golok dhandhay se poth hara..
Obosho ghor kete jay
Hotath key gey othay
Tomar nil kolpona ashojho jontrona

Lalala la lala lalala..

Add your comment