Lady killer Romeo Title Song Lyrics
Lady killer Romeo
Pakka Playboy Romeo
Flirting Master Romeo.. o..
Lady killer Romeo
Pakka Playboy Romeo
Flirting Master Romeo.. o..

**♪♪**♪♪* *♪♪* *♪♪* *♪♪ **♪♪**
**♪♪**♪♪* *♪♪* *♪♪* *♪♪ **♪♪**
Sunday dilam Shilake
Monday dilam Mona ke
Tuesday dilam Tina ke
Wednesday Oindrila ke

Thurday dilam Riya ke
Friday dilam Diya ke
Saturday ta Priya ke
Dil to deyni karoke

Ami holam Romeo
Lady killer Romeo
Pakka Playboy Romeo..o..
Ami holam Romeo
Lady killer Romeo
Pakka Playboy Romeo.. o..

**♪♪**♪♪* *♪♪* *♪♪* *♪♪ **♪♪**
**♪♪**♪♪* *♪♪* *♪♪* *♪♪ **♪♪**
Karo chokh bhalo
Karo mukh bhalo
Karo figure er ishara
E jawani chay
Full masti je
Bhalo lagle tai dey saara


Bole bole potate
Amar chhipe othate
Girl friend jotate
Climax pari ghotat

Ami holam Romeo
Lady killer Romeo
Pakka Playboy Romeo..o..
Ami holam Romeo
Lady killer Romeo
Pakka Playboy Romeo.. o..

**♪♪**♪♪* *♪♪* *♪♪* *♪♪ **♪♪**
**♪♪**♪♪* *♪♪* *♪♪* *♪♪ **♪♪** 
Ei dance floor e ora chance mare
Chay amakei khub kache..
Kake yes boli kaka no boli
Ghire thakte je char pase
Ekta duto meeting a
Du char kathar chatting-e
Chalu ami batting a
No ball a six Haankate

Ami holam Romeo
Lady killer Romeo
Pakka Playboy Romeo..o..
Ami holam Romeo
Lady killer Romeo
Pakka Playboy Romeo.. o..

**♪♪**♪♪* *♪♪* *♪♪* *♪♪ **♪♪**
**♪♪**♪♪* *♪♪* *♪♪* *♪♪ **♪♪**Add your comment