Ekta Chotto Swapna Dekhche Mon Lyrics
Ekta Chotto Swapna Dekhche Mon..
Ektu Onno Rokom Hok Jibon…
Chena Oli Goli Chere Tai…
Onno Ekta Pothe Cholo Jai…
Cholo Jai……………
**♪♪**♪♪* *♪♪* *♪♪* *♪♪ **♪♪**
**♪♪**♪♪* *♪♪* *♪♪* *♪♪ **♪♪**

Ekta Chotto Icche Sharakhon
Tariye Beray Amai Okaron
Tomae Jodi Amar Sathe Pai
Onno Ekta Deshe Cholo Jai…
Cholo Jai………………

**♪♪**♪♪* *♪♪* *♪♪* *♪♪ **♪♪**
**♪♪**♪♪* *♪♪* *♪♪* *♪♪ **♪♪**

Dakche Amae Ochena Ek Gaan
Amar Swapno Amar Obhimaan
Tar Kichuta Tomai Dite Chai
Dite Chai……………
Tomar Dike Ei Je Ami Tai… Hath Barai……..

**♪♪**♪♪* *♪♪* *♪♪* *♪♪ **♪♪**
**♪♪**♪♪* *♪♪* *♪♪* *♪♪ **♪♪**

Ekta Chotto Kotha Chotto Sur
Ektu Ektu Kore Onek Dur..
Badhon gulo Khule Phele Tai..
Khola Akash Esho Ure Jai……..
Cholo jai…………………..

**♪♪**♪♪* *♪♪* *♪♪* *♪♪ **♪♪**
**♪♪**♪♪* *♪♪* *♪♪* *♪♪ **♪♪**

Ekta Chotto Swapno Dekhche Mon
Ektu Onnorokom Hok Jibon
Chena Oli Goli Chere Tai..
Onno Ekta Pothy Cholo Jai…
Cholo Jai……….
Cholo Jai………….
Cholo Jai……………..
Cholo Jai………………..Add your comment