CHOR CHOR CHOR SONG LYRICS - Nachiketa Chakraborty


Chor Chor Chor Song Lyrics :

Singer ► Nachiketa Chakraborty

Bhir kore emarot akashta dheke diye
Churi kore niye jai bikeler sona rode
Choto choto sishuder soishob churi kore
Grontho kiter dool banay nirbode
Er por churi gele babuder bripkesh
Otoba grihinider shonar neklesh
Er por churi gele babuder bripkesh
Otoba grihinider shonar neklesh
Sokole somoswore chitkar kore bole
CHOR CHOR CHOR CHOR CHOR(2)

Protidin churi jay mullobodher sona
Amader swapna amader chetona(2)

Kichuta mullo pey vabi bujhi sodh bodh
Ney niti churi kore manush aposh kore
Churi geche amader sobh protirode

Er por kono raate chakorta ongete
Samanno taka niye dhora pore haate naate(2)
Sokole somoswore chitkar kore bole
CHOR CHOR CHOR CHOR CHOR
Bhir kore emarot akashta dheke diye
Churi kore niye jai bikeler sona rode
Choto choto sishuder soishob churi kore
Grontho kiter dool banay nirbode
Er por churi gele babuder bripkesh
Otoba grihinider shonar neklesh
Er por churi gele babuder bripkesh
Otoba grihinider shonar neklesh
Sokole somoswore chitkar kore bole
CHOR CHOR CHOR CHOR CHOR

Protidin churi jay din bodoler asha
Protidin churi jay amder valobasha(2)

Jiboni shokti churi giye ashe nirasha
Songhat protighat dewalw dewale anka
Tobu churi jay protibader vasha
Kokhono bajare gele dokane kishor chele

kanpa kanpa haate ojone kom dile(2)
Sokole somoswore chitkar kore bole
CHOR CHOR CHOR CHOR CHOR
Bhir kore emarot akashta dheke diye
Churi kore niye jai bikeler sona rode
Choto choto sishuder soishob churi kore
Grontho kiter dool banay nirbode
Er por churi gele babuder bripkesh
Otoba grihinider shonar neklesh
Er por churi gele babuder bripkesh
Otoba grihinider shonar neklesh
Sokole somoswore chitkar kore bole
CHOR CHOR CHOR CHOR CHOR
Add your comment